X posiedzenie Rady Kobiet w rolnictwie

18 stycznia, 2023 mateusz Comments Off

17 stycznia 2023 roku w Warszawie odbyło się X posiedzenie Rady Kobiet w rolnictwie – pierwsze w tym roku. Podczas spotkania zaprezentowano wyniki badań ankietowych „Polska wieś i rolnictwo” za 2022 rok, które z dużą dokładnością ukazały poziom życia na wsi, oczekiwania jej mieszkańców oraz wyzwania jakie przed nimi stoją.

Udział w spotkaniu wzięła Agnieszka Maliszewska, Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka, która w trakcie swojego wystąpienia poruszyła między innymi takie zagadnienia jak:

  • Umocnienie pozycji kobiet w rolnictwie,
  • Wsparcie inicjatyw kobiet w przetwórstwie rolno-spożywczym,
  • Nawiązywanie relacji i wymiana doświadczeń pomiędzy kobietami sektora rolnego PL a innymi krajami,
  • Działania na rzecz wzmocnienia pozycji liderek w sektorze rolnym, w organizacjach międzynawowych i krajowych działających na rzecz rolnictwa i przetwórstwa.

Podzieliła się także swoimi wieloletnimi doświadczeniami z pracy w branży mleczarskiej mocno zdominowanej przez mężczyzn. Agnieszka Maliszewska jako I Wiceprzewodnicząca COGECA jest jedną z dwóch kobiet zasiadających w obecnej prezydencji. Jest również jedyną kobietą w Zarządzie Polskiej Izby Mleka oraz w Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Mleka. Prowadzi wiele inicjatyw krajowych i międzynarodowych za co została uhonorowana między innymi odznaczeniem Kawalera Orderu za Zasługi dla Rolnictwa „Mérite agricole”, przyznawanym przez francuskiego Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Działalność i osiągniecia Dyrektor Maliszewskiej świadczą o tym, że nawet w taki męskim świecie kobiety mogą osiągnąć sukces. Od lat wspiera też inne kobiety w dążeniu do realizacji swoich zawodowych celów, np. zachęcając je do udziału w konkursach takich jak Kobieta Biznesu, którego jest pomysłodawczynią.