Wytyczne dla zatwierdzonych dostawców/zatwierdzonych szkół podstawowych biorących udział w Programie dla szkół w roku szkolnym 2019/2020

2 maja, 2020 mateusz Comments Off

Do Biura Polskiej Izby Mleka wpłynęła informacja od KOWR, iż na stronie internetowej ARiMR (https://www.arimr.gov.pl/rynki-rolne/program-dla-szkol.html) opublikowany został komunikat oraz zostały zaktualizowane Wytyczne dla zatwierdzonych dostawców/zatwierdzonych szkół podstawowych biorących udział w Programie dla szkół w roku szkolnym 2019/2020. Stosowna informacja również została zamieszczona na stronie internetowej KOWR: http://www.kowr.gov.pl/program-dla-szkol/program-dla-szkol.

W komunikacie ARiMR informuje, iż Wytyczne dla zatwierdzonych dostawców/ zatwierdzonych szkół podstawowych biorących udział w Programie dla szkół w roku szkolnym 2019/2020 zostały uzupełnione i obowiązują do dnia 20.05.2020 r. Dostawcy będą mogli złożyć do KOWR wniosek o pomoc PDS tylko w zakresie produktów, które zostały zakupione w celu realizacji „Programu dla szkół”, zgodnie ze stanem magazynowym na dzień 13.03.2020 r. będącym w posiadaniu KOWR, a data ich ważności/termin przydatności do spożycia upływa nie później niż w dniu 31.05.2020 r.