Wystartował program Agro Woman Mentoring 2024! - Polska Izba Mleka

Wystartował program Agro Woman Mentoring 2024!

Wystartował program Agro Woman Mentoring 2024! Jego celem jest wsparcie rozwoju zawodowego kobiet mieszkających na wsi, które samodzielnie lub wspólnie prowadzą działalność biznesową związaną z produkcją lub przetwórstwem żywności. Zgłoszenia do programu przyjmowane są do 31 marca 2024 roku. Organizatorem programu jest Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności.

Serdecznie zapraszamy do udziału! https://agrowoman.pl/nasze-programy/agro-women-mentoring/

leave a comment