Wypowiedź komisarza Wojciechowskiego po Radzie AGRIFISH

22 września, 2020 mateusz Comments Off

Komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski powiedział, że zalecenia, które Komisja Europejska przekaże krajom UE, dotyczące dostosowania ich planów wspólnej polityki rolnej do ambicji Zielonego Ładu, nie będą miały mocy prawnej.

„Zalecenia są zaleceniami, nie są prawnie wiążące” – powiedział komisarz w odpowiedzi na pytanie POLITICO na konferencji prasowej po dzisiejszym posiedzeniu Rady AGRIFISH.

Kraje UE naciskały na to, aby Komisja nie miała uprawnień prawnych do dostosowania Zielonego Ładu do następnej WPR.

Niemiecka prezydencja w Radzie UE zaproponowała wprowadzenie do ustawy o WPR klauzuli stanowiącej, że ocena planów strategicznych każdego kraju przez Komisję „opiera się wyłącznie na aktach prawnych, które są prawnie wiążące dla państw członkowskich”.

Wojciechowski porównał zalecenia do zaleceń wydanych przez Europejski Trybunał Obrachunkowy, w którym pracował przed wstąpieniem do Kolegium Komisarzy.

„Również ta instytucja wydaje wiele zaleceń, nie są one prawnie wiążące, ale są ogólnie przyjęte”, powiedział.

Pomimo wcześniejszej krytyki kilku obszarów kompromisowej propozycji Niemiec dotyczącej WPR, w kwestiach takich jak brak wskaźników i dobrowolne ograniczanie płatności, polski komisarz powiedział, że „nie ma kontrowersji między prezydencją a Komisją”.

Przemawiająca wraz z nim, niemiecka minister rolnictwa Julia Klöckner powiedziała: „Jeśli chodzi o nasze propozycje dotyczące naszych ambicji w zakresie ochrony środowiska, nie odniosłam wrażenia, że komisarz w ogóle krytykuje nasze propozycje”.