Wyniki – zapytanie ofertowe nr 1/12/2021 r. z dn. 01.12.2021 r. dotyczące kompleksowej realizacji usługi -projektu informacyjno-edukacyjnego w ramach zadnia pt. „Ja Cię SERniczę” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka

30 grudnia, 2021 mateusz Comments Off

Informujemy, iż zapytanie ofertowe 1/12/2021 z dn. 01.12.2021dotyczące kompleksowej realizacji usługi -projektu informacyjno-edukacyjnego w ramach zadnia pt. „Ja Cię SERniczę” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka zostało rozstrzygnięte.

Polska Izba Mleka dziękuje za przesłane oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

W wyniku postępowania wybrana została oferta firmy hyperCREW sp. z o.o