Wyniki – zapytanie ofertowe nr 1/12/2020 r. z dn. 14.12.2020 r. dotyczące kompleksowej realizacji w roku 2021 usługi – kampanii promocyjno – informacyjnej „Mamy kota na punkcie mleka”

8 stycznia, 2021 mateusz Comments Off

Informujemy, iż zapytanie ofertowe nr 1/12/2020 r. z dn. 14.12.2020 r. dotyczące kompleksowej realizacji w roku 2021 usługi – kampanii promocyjno – informacyjnej „Mamy kota na punkcie mleka” finansowanej ze środków Funduszu Promocji Mleka zostało rozstrzygnięte.

Polska Izba Mleka dziękuje za przesłane oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

W wyniku postępowania wybrana została oferta firmy Flyberry.