Wyniki – zapytanie ofertowe nr 1/01/2021 z dn. 14.01.2021 r. dotyczące prowadzenia biura prasowego w roku 2021 w ramach zadania edukacyjno-informacyjnego pn. „Dzieciaki mleczaki” finansowanego z Funduszu Promocji Mleka

19 lutego, 2021 mateusz Comments Off

Informujemy, iż zapytanie ofertowe nr 1/01/2021 z dn. 14.01.2021 r. dotyczące prowadzenia biura prasowego w roku 2021 w ramach zadania edukacyjno-informacyjnego pn. „Dzieciaki mleczaki” finansowanego z Funduszu Promocji Mleka, zostało rozstrzygnięte.

Polska Izba Mleka dziękuje za przesłane oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

W wyniku postępowania wybrana została oferta firmy ACAR.

 

Zgodnie z korektą protokołu o udzielenie zamówienia nr 1/01/2021 oferta firmy PROCONTENT Sp. z o.o. została odrzucona.