Wyniki – zapytania ofertowego nr 7/01/2021 r. z dn. 14.01.2021 r. dotyczące zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu edukacyjno-informacyjnego w ramach realizacji zadania pn. „Dzieciaki Mleczaki”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka

19 lutego, 2021 mateusz Comments Off

Informujemy, iż zapytanie ofertowe nr 7/01/2021 r. z dn. 14.01.2021 r. dotyczące zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu edukacyjno-informacyjnego w ramach realizacji zadania pn. „Dzieciaki Mleczaki”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka zostało rozstrzygnięte.

Polska Izba Mleka dziękuje za przesłane oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

W wyniku postępowania wybrana została oferta Pani Agnieszki Sulowskiej.