Wyniki – zapytania ofertowego nr 3/02/2021 r. z dn. 22.02.2021 r. dotyczącego prowadzenia serwisu internetowego w roku 2021 w ramach zadania edukacyjno-informacyjnego pn. „Dzieciaki mleczaki”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka

19 marca, 2021 mateusz Comments Off

Informujemy, iż zapytanie ofertowe ofertowego nr 3/02/2021 r. z dn. 22.02.2021 r. dotyczące prowadzenia serwisu internetowego w roku 2021 w ramach zadania edukacyjno-informacyjnego pn. „Dzieciaki mleczaki”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka zostało rozstrzygnięte.

Polska Izba Mleka dziękuje za przesłane oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

W wyniku postępowania wybrana została oferta firmy 76 Solutions Group.

 

Zgodnie z korektą protokołu o udzielenie zamówienia nr 3/02/2021 oferta firmy PROCONTENT Sp. z o.o. została odrzucona.