Wielka Brytania – uwagi dotyczące świadectw zdrowia

27 stycznia, 2021 mateusz Comments Off

Przez ostatnie kilka tygodni EDA rozesłała w celu uzyskania uwag 8 świadectw zdrowia wydanych przez rząd Wielkiej Brytanii, dwa z nich przeznaczone do tranzytu lub przechowywania, a sześć do importu do Wielkiej Brytanii, Wysp Normandzkich lub Wyspy Man.

EDA dziękuje wszystkim, którzy przekazali szczegółowe informacje zwrotne, które pozwoliły na przygotowanie spójnego przeglądu.  Aby uniknąć nieporozumień, zdecydowaliśmy się skompilować komentarze w dwóch załączonych certyfikatach, jednym do transportu lub przechowywania (GBHC069E) i jednym do importu (GBHC066E). Należy pamiętać, że komentarze dotyczą wszystkich dostarczonych wzorów certyfikatów.

Oprócz uwag przedstawionych w załączonych certyfikatach otrzymaliśmy szereg ogólnych uwag, którymi zamierzamy się podzielić z właściwymi organami w treści e-maila:

  1. Liczba certyfikatów jest ważna i może rodzić zamieszanie. Większość treści jest identyczna, co może spowodować obciążenie administracyjne (tj. jedna ciężarówka może posiadać trzy różne certyfikaty.
  2. Nie ma miejsca na wpisanie numeru UNN, prosimy o potwierdzenie czy jest ono zbędne to nie będziemy o nie wnioskować?
  3. Pomocna może być tabela współzależności, zawierająca informacje o tym, jakie świadectwa zdrowia są potrzebne w przypadku różnych produktów.
  4. Certyfikaty przeznaczone do tranzytu lub składowania budzą wątpliwości co do ich dokładnego celu i zakresu.

W piątek EDA planuje przesłać uwagi do Komisji Europejskiej i jej brytyjskiemu odpowiednikowi.

Jeżeli chcieliby Państwo zgłosić sprzeciw wobec załączonych i powyższych uwag, prosimy o kontakt do końca dnia 28 stycznia 2021r. do godz. 12:00 na adres izba@izbamleka.pl

comments_Milk_Colostrum_Dairy_Products__transit_or_storage__from_the_EU_605-2010_GBHC069E

comments_Milk-HTB_Dairy_Products_Column_B_from_the_EU_605-2010_GBHC066E