Wideokonferencyjne obrady Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Mleka

28 kwietnia, 2020 mateusz Comments Off

Dziś, 27 kwietnia 2020, za pośrednictwem wideokonferencji obradowała Komisja Rewizyjna Polskiej Izby Mleka. Zebraniu przewodniczył Pan Jan Dworniak, który pozytywnie podsumował działania Zarządu Polskiej Izby Mleka w 2019 roku.

Ocenie poddano finanse PIM oraz zbadano sprawozdanie finansowe i dokumentację Izby. Członkowie Komisji Rewizyjnej dyskutowali także o obecnej sytuacji polskiego mleczarstwa w kontekście pandemii koronawirusa. Działania biura Izby oceniono bardzo pozytywnie, szczególnie podkreślono szybkie tempo reakcji na powstające potrzeby sektora. Członkowie Komisji Rewizyjnej docenili przygotowany przez PIM katalog zaleceń dla sektora mleczarskiego w związku z COVID-19 oraz wszelkie inne działania, jakie w tym czasie prowadzi zespół PIM kierowany przez Agnieszkę Maliszewską.

Komisja rekomendowała udzielenie absolutorium Zarządowi PIM za 2019 rok oraz zaproponowała, by wypracowany zysk przeznaczy na bieżącą działalność.