Weź udział w konkursie „Europejskiej nagrody za innowacje spółdzielcze”

14 grudnia, 2020 mateusz Comments Off
Ostatnia szansa by wziąć udział w konkursie „Europejskiej nagrody za innowacje spółdzielcze”- do 18 grudnia do godz. 12:00 można wziąć udział.

Wnioski można składać za pomocą strony https://agricooperativesaward.eu/2020-application/?lang=pl w 6 językach urzędowych Komitetów Copa-Cogeca: angielski, francuski, włoski, hiszpański, niemiecki i polski.

Europejska nagroda za innowację spółdzielczą Cogeca ma na celu wyróżnienie wybitnych innowacji spółdzielczych w sektorach rolnictwa, żywności, rybołówstwa i leśnictwa. Oprócz prestiżu, jakim jest zdobycie Europejskiej nagrody za innowację spółdzielczą, laureaci i finaliści otrzymają również kompleksowy „pakiet medialny”, w ramach którego będą mogli zaprezentować swoje osiągnięcia, sukcesy i innowacje.
Zgłoszenia mogą być nadsyłane przez spółdzielnie wszystkich poziomów, form i rozmiarów, aktywne w wyżej wymienionych sektorach, które z powodzeniem wprowadziły innowacje spółdzielcze lub pomogły w ich rozwoju w jednym lub kilku Państwach Członkowskich Unii Europejskiej.