Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Mleka

1 lipca, 2020 mateusz Comments Off

W dniu 30 czerwca br. w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Mleka, którzy licznie przybyli na spotkanie.

Wydarzenie to było również okazją do spotkania przedstawicieli branży mleczarskiej zrzeczonych w Polskiej Izbie Mleka, wymiany poglądów oraz zapoznania się z działaniami realizowanymi przez PIM na rzecz sektora mleczarskiego.

Oprócz Członków PIM zaproszenie na to wydarzenie przyjął Pan Krzysztof Jurgiel Poseł do Europarlamentu oraz Pani dr Katarzyna Piskorz – zastępca Głównego Lekarza Weterynarii. Goście podkreślali dobrą współpracę z Polską Izbą Mleka oraz gotowość do wspólnych działań i wsparcia merytorycznego.

Swoją prezentację na temat aktualnej sytuacji w sektorze mleczarskim, ze szczególnym uwzględnieniem okresu COVID-19 przedstawił Pan dr Piotr Szajner z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Tematyka obejmowała także tendencje w handlu zagranicznym i krajowym oraz dane dotyczące spożycia mleka i produktów mleczarskich.

Posiedzenie było także okazją do uroczystego wręczenia certyfikatów PIM „Bez GMO” kolejnym firmom –  Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita, w której imieniu certyfikat odebrał – Pan Dariusz Sapiński – Prezes Spółdzielni oraz firmie KAMIZ Sp. J. – certyfikat przekazano na ręce Pani Katarzyny Chaberek.

Przed tegorocznym Walnym Zgromadzeniem Członków PIM stało też wyjątkowe wyzwanie, ponieważ uczestnicy wybierali członków Zarządu Polskiej Izby Mleka IV kadencji.

W skład nowego Zarządu weszli:

  • Agnieszka Maliszewska
  • Dariusz Sapiński
  • Zbigniew Ryszard Kalinowski
  • Grzegorz Gańko
  • Peter Knauer
  • Edward Bajko
  • Paweł Jan Pasternak