Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Mleka

12 kwietnia, 2022 mateusz Comments Off

 

W dniu 12 kwietnia 2022 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków PIM w formule online. W spotkaniu wzięła udział ponad połowa podmiotów wchodzących w skład Polskiej Izby Mleka. Na posiedzeniu Prezes PIM Edward Bajko przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Polskiej Izby Mleka za 2021 r., a następnie Dyrektor PIM Agnieszka Maliszewska podsumowała działania PIM, jakie zostały podjęte w zeszłym roku. Zgromadzeni mogli wysłuchać również wystąpienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Mleka, który omówił sytuację finansową PIM w 2021 r. Następnie przystąpiono do głosowania nad następującymi uchwałami:

  • Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.
  • Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi Polskiej Izby Mleka za 2021 r.
  • Uchwała w przedmiocie rozporządzenia zyskiem bilansowym za rok 2021 r.
  • Uchwała w przedmiocie planu działania Polskiej Izby Mleka na 2022 r. oraz przyjęcie budżetu (planu finansowego) Polskiej Izby Mleka na 2022 r.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie. Prezes Zarządu PIM poinformował zebranych, że 9 września 2022 r. w Białymstoku planowane jest nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków PIM, podczas którego nastąpi m.in. uzupełnienie składu Zarządu PIM.