VIII Kongres Spółdzielni Rolno-Spożywczych w Toledo

30 czerwca, 2022 mateusz Comments Off

W dniu dzisiejszym, w Toledo w Hiszpanii rozpoczął się dwudniowy VIII Kongres Spółdzielni Rolno-Spożywczych, w którym uczestniczy Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka, Pierwsza Wiceprzewodnicząca COGECA Agnieszka Maliszewska. Podczas kongresu poruszane są między innymi kwestie trendów w sektorze rolno-spożywczym, wizja łańcucha rolno-spożywczego, rola spółdzielni w zrównoważonym rozwoju społecznym oraz cele UE w tym zakresie.