Uwaga! Nastąpiła zmiana sali obrad Walnego Zgromadzenia Członków PIM.

7 listopada, 2022 mateusz Comments Off

Informujemy, że nastąpiła zmiana sali obrad Walnego Zgromadzenia Członków PIM.

Posiedzenie odbędzie się w sali nr 142 w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie. Termin 16 listopada 2022 r i godzina 11.00 pozostają bez zmian.