UOKiK: odpowiedź na pismo Polskiej Izby Mleka w sprawie stosowania ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

18 stycznia, 2022 mateusz Comments Off

Polska Izba Mleka zwróciła się z pismem do UOKiK z zapytaniem odnośnie stosowania do spółdzielni nowej ustawy   o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Poniżej zamieszczamy odpowiedź

PP 2022 01 16