Unieważnienie zapytania ofertowego nr 6/12/2020 r. z dn. 29.12.2020 r. dotyczącego zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu w ramach realizacji zadania pn. „Targi i wystawy”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka.

26 stycznia, 2021 mateusz Comments Off

Informujemy, iż  zapytanie ofertowe nr 6/12/2020 r. z dn. 29.12.2020 r. dotyczące zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu w ramach realizacji zadania pn. „Targi i wystawy”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka. zostało unieważnione bez dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej.

Dodatkowo informujemy, iż w najbliższym czasie na stronie www.izbamleka.pl ukaże się także nowe zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu w ramach realizacji zadania pn. „Targi i wystawy”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka.