Unieważnienie zapytania ofertowego nr 1/02/2021 r. z dn. 18.02.2021 r. dotyczące zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu w ramach realizacji zadania pn. „Targi i wystawy” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka

22 marca, 2021 mateusz Comments Off

Informujemy, iż  zapytanie ofertowe nr 1/02/2021 r. z dn. 18.02.2021 r. dotyczące zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu w ramach realizacji zadania pn. „Targi i wystawy” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka zostało unieważnione  bez dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej.