Ukazał się projekt rozporządzenia w sprawie dotacji do dobrostanu zwierząt

16 stycznia, 2020 mateusz Comments Off

W linku dostępna jest treść projektu rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Dobrostan zwierząt” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020:

link

Informacja MRiRW odnośnie możliwości zgłaszania uwag dotyczących projektu rozporządzenia

link