Uchwała w sprawie przyjęcia programu rządowego pod nazwą „Pomoc dla przemysłu energochłonnego w związku z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”

11 sierpnia, 2023 mateusz Comments Off

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu rządowego pn. „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”, przedłożoną przez ministra rozwoju i technologii.

Rząd udzieli wsparcia firmom z sektora przemysłowego, które ponoszą dodatkowe koszty ze względu na podwyższone ceny energii elektrycznej i gazu ziemnego. Pomoc pozwoli przedsiębiorstwom utrzymać płynność, rentowność, miejsca pracy oraz zdolności produkcyjne. Do wsparcia uprawnione jest ok. 3 tys. firm. W latach 2023-2024 rząd przeznaczy na program ponad 5,5 mld zł.

Polski przemysł stoi obecnie w obliczu wyzwań, które związane są przede wszystkim z kryzysem energetycznym wywołanym przez działania Rosji i wojnę na Ukrainie. Pomimo tego, że aktualne rynkowe ceny energii i gazu spadają, wiele firm związanych jest z dostawcami kontraktami długoterminowymi, bazującymi na znacznie wyższych cenach z poprzedniego roku. Koszty z tym związane stanowią zagrożenie dla płynności finansowej wielu przedsiębiorstw z sektora przemysłowego.

Podobny program pomocowy dla firm został już zrealizowany przez rząd, w odniesieniu do kosztów, które zostały poniesione przez przedsiębiorstwa w 2022 r. Wsparcie uzyskało wówczas 195 firm na kwotę ponad 2,3 mld zł. Z pomocy w największym stopniu skorzystała branża metalowa, hutnicza, chemiczna czy ceramiczna.

 

Najważniejsze rozwiązania

  • Rząd pomoże firmom z sektora przemysłowego, które ponoszą dodatkowe koszty ze względu na podwyższone ceny energii elektrycznej i gazu ziemnego. Wsparcie finansowe pozwoli utrzymać przedsiębiorstwom płynność, rentowność, miejsca pracy oraz zdolności produkcyjne. Program będzie realizowany w latach 2023-2024.
  • Z pomocy będą mogły skorzystać przedsiębiorstwa, które spełniają m.in. warunek energochłonności, tj. koszty energii elektrycznej i gazu ziemnego stanowiły co najmniej 3 proc. wartości produkcji w 2021 r.
  • Kwota pomocy nie będzie mogła przekroczyć ustalonego limitu – 50 proc. kosztów kwalifikowanych do 4 mln EUR, a w przypadku spełnienia warunków tzw. pomocy zwiększonej – 80 proc. kosztów kwalifikowanych do 40 mln EUR.
  • Wsparcie przyznawane będzie na wniosek firmy. Operatorem programu będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  • Z pomocy będzie mogło skorzystać ok. 3 tys. przedsiębiorstw.
  • W latach 2023-2024 rząd przeznaczy na program ponad 5,5 mld zł.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.