Termin składania wniosków w V edycji konkursu „Europejskiej nagrody za innowacje spółdzielcze” wydłużony

15 września, 2020 mateusz Comments Off

W marcu 2020 r. ogłoszono V edycję „Europejskiej nagrody za innowacje spółdzielcze”. Z powodu obecnej sytuacji związanej z COVID-19, a także jej następstw dla sektorów rolnictwa i leśnictwa, postanowiono przełożyć termin składania wniosków, decyzję jury i ceremonię rozdania nagród. Termin składania wniosków wydłużono do piątku  18 grudnia 2020 r. do godz. 12.00.

Wnioski już złożone również zostaną wzięte pod uwagę. Spółdzielnie rolne, które nadesłały już propozycję innowacji, będą miały możliwość zaktualizowania swoich wniosków, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Tematem przewodnim V edycji konkursu są innowacje umotywowane zrównoważonością, czyli tworzenie nowych produktów, usług, przestrzeni rynkowej, procesów i modeli biznesowych, których motorem są cele gospodarcze, społeczne i środowiskowe. Ogromne wysiłki włożone w jakże ciężkim czasie obecnego kryzysu zasługują na wyeksponowanie, ponieważ z pewnością wchodzą one w zakres co najmniej jednej z poniższych kategorii: powstała wartość ekonomiczna, powstała wartość społeczna, powstała wartość środowiskowa.

– Innowacje spółdzielcze to duże wyzwanie dla przyszłości europejskiej spółdzielczości i nowych generacji. Jest mi niezmiernie miło, iż zostałam wybrana do reprezentacji COGECA w jury „Europejskie nagrody za innowacje spółdzielcze” – mówi Agnieszka Maliszewska. – Jako pierwsza wiceprzewodnicząca COGECA odpowiadam za promocję rozwoju spółdzielni w Europie środkowo-wschodniej oraz bałtyckich państwach członkowskich, tematykę badań naukowych, innowację i digitalizację (RID), wykorzystanie najnowocześniejszych technologii oraz edukację i umiejętności.

Zachęcamy do odwiedzenia specjalnej strony internetowej https://www.agricooperativesaward.eu/, gdzie zamieszczono wszelkie istotne informacje i nowy harmonogram dotyczący konkursu. Na stronie dostępny jest również formularz internetowy, za pomocą którego można składać wnioski.