Szkolenie „Ustawa o znakowaniu produktów wytworzonych bez GMO w odniesieniu do polskich standardów i praktyk produkcyjnych”

3 marca, 2020 mateusz Comments Off

 

W dniu dzisiejszym tj. 03.03.2020 w Warszawie odbywa się szkolenie „Ustawa o znakowaniu produktów wytworzonych bez GMO w odniesieniu do polskich standardów i praktyk produkcyjnych” organizowane w ramach zadania „Konferencje szkoleniowe i szkolenia”, sfinansowanego z Funduszu Promocji Mleka.

Agnieszka Maliszewska, Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka (PIM)  wraz z Zastępcą Dyrektora  Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW Krzysztofem Kielakiem uroczyście otworzyli spotkanie, po czym  przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi omówił ustawę o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów, która weszła w życie 01.01.2020. Znakowanie „wolne od GMO” jest dobrowolne.

Podczas spotkania z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównego Inspektoratu Weterynarii, Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych omawiano problemy związane z interpretacją ustawy, której zapisy budzą wiele wątpliwości przy stosowaniu.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele firm mleczarskich oraz paszowych, a także jednostek administracji publicznej, które wg. ustawy posiadają uprawnienia kontrolne względem przedsiębiorców.

Przedstawiciel Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych omawiał zagadnienia związane z przeprowadzaniem kontroli przez inspektorów IJHARS.

Licznie zgromadzonym uczestnikom szkolenia z firm paszowych przepisy ustawy dotyczących zagadnienia pasz wolnych od GMO oraz nadzoru objaśniał przedstawiciel Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Polska Izba Mleka przedstawiła Standard PIM „bez GMO” w świetle wymagań prawnych.

Uczestnicy szkolenia mieli również okazję do zadawania nurtujących ich pytań w odniesieniu do stosowania przepisów ustawy.

Często powtarzało się z pytanie jaka żywność, pasze podlegają znakowaniu? Znakowaniu podlega żywność, pasze pochodzenia roślinnego, ale tylko takie, które mają odpowiedniki modyfikowane genetycznie, dopuszczone do obrotu na rynku UE (kukurydza, rzepak, soja, burak cukrowy), pochodzenia zwierzęcego uzyskana ze zwierząt lub od zwierząt karmionych paszami wolnymi od GMO, wieloskładnikowa, która zawiera co najmniej 50% składników kwalifikujących się do oznakowania.

Zgodnie z zapisami ustawy mleczarnia, jako podmiot produkujący żywność, jest odpowiedzialna za znakowanie produktu i musi zapewnić zgodność  z oświadczeniami rolników, dostarczających mleczarni mleko od krów karmionych paszami wolnymi od GMO, jak również zobowiązana jest do posiadania określonych procedur opracowanych na podstawie analizy zagrożenia wystąpienia modyfikacji genetycznych.