Szkolenie „Ustawa o znakowaniu produktów wytworzonych bez GMO w odniesieniu do polskich standardów i praktyk produkcyjnych”

4 marca, 2020 mateusz Comments Off

Około 200 osób uczestniczyło we wtorkowej (3 marca) konferencji szkoleniowej zorganizowanej przez Polską Izbę Mleka w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat znakowania produktów mleczarskich znakiem „bez GMO”.

– Konferencję zorganizowaliśmy w związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Polskiej Izby Mleka w sprawie problemów i wątpliwości przy stosowaniu przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów – mówi Agnieszka Maliszewska, Dyrektor PIM. – Do współpracy zaprosiliśmy autorów ustawy MRiRW oraz ograny kontrolne czyli GIW i GJIHARS.

W konferencji wzięło udział około 200 osób, w tym przedstawicieli firm mleczarskich oraz paszowych, a także jednostek administracji publicznej, które wg. ustawy posiadają uprawnienia kontrolne względem przedsiębiorców.

Spotkanie otworzył Główny Lekarz Weterynarii Pan dr Bogdan Konopka, podkreślając ważność tego typu  konferencji w kontekście respektowania zapisów ustawy. W konferencji uczestniczyli też przedstawiciele Powiatowych Inspektoratów Weterynarii z całego kraju.

Pani Nina Dobrzyńska, Dyrektor Departamentu Ochrony Roślin i Nasiennictwa podkreślała, że ustawa ma wspierać przetwórców znakujących produkty bez GMO, zaś dzisiejsze spotkanie powinno wyjaśnić wiele kwestii, z jakimi w ostatnim czasie zgłasza się Polska Izba Mleka do przedstawicieli Ministerstwa.

Podczas spotkania z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównego Inspektoratu Weterynarii, Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych omawiano problemy związane z interpretacją ustawy, której zapisy budzą wiele wątpliwości przy stosowaniu.

Pani Dorota Balińska – Hajduk Dyrektor Biura Kontroli Jakości  w Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych omawiała zagadnienia związane z przeprowadzaniem kontroli przez inspektorów IJHARS.

Licznie zgromadzonym uczestnikom szkolenia z firm paszowych przepisy ustawy dotyczące zagadnienia pasz wolnych od GMO oraz ich nadzoru objaśniał przedstawiciel Głównego Inspektoratu Weterynarii Pan Paweł Mackiewicz.

Polska Izba Mleka przedstawiła Standard Polskiej Izby Mleka „bez GMO” w świetle wymagań prawnych. To zagadnienie przedstawił Pan Mieczysław Obiedziński z firmy TÜV SÜD Poska.

Uczestnicy szkolenia mieli również okazję do zadawania nurtujących ich pytań w odniesieniu do stosowania przepisów ustawy.

Często powtarzało się z pytanie jaka żywność, pasze podlegają znakowaniu? Znakowaniu podlega żywność, pasze pochodzenia roślinnego, ale tylko takie, które mają odpowiedniki modyfikowane genetycznie, dopuszczone do obrotu na rynku UE (kukurydza, rzepak, soja, burak cukrowy), pochodzenia zwierzęcego uzyskana ze zwierząt lub od zwierząt karmionych paszami wolnymi od GMO, wieloskładnikowa, która zawiera co najmniej 50% składników kwalifikujących się do oznakowania.

Zgodnie z zapisami ustawy mleczarnia, jako podmiot produkujący żywność, jest odpowiedzialna za znakowanie produktu i musi zapewnić zgodność z oświadczeniami rolników, dostarczających mleczarni mleko od krów karmionych paszami wolnymi od GMO, jak również zobowiązana jest do posiadania określonych procedur opracowanych na podstawie analizy zagrożenia wystąpienia modyfikacji genetycznych.

Zadanie „Konferencje szkoleniowe i szkolenia” sfinansowane jest z Funduszu Promocji Mleka.