Szkolenie pt. Siły wzmacniające i osłabiające efektywność pracy zespołu

13 grudnia, 2021 mateusz Comments Off

W dniu 9 grudnia 2021 r. Polska Izba Mleka zorganizowała szkolenie pt. Siły wzmacniające i osłabiające efektywność pracy zespołu, które odbyło się w ramach zadania „Konferencje szkoleniowe i szkolenia cz. II”, sfinansowanego z Funduszu Promocji Mleka.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzieli się m.in. o etapach delegowania zadań tj.

1.Przekazaniu zadania wraz z kryteriami jakości

2.Zweryfikowaniu zrozumienia

3.Zapytania o wsparcia

4.Zapowiedzi monitorowania