Szkolenie online pt. Wymagania systemu HACCP wg ISO 22000:2018

27 października, 2020 mateusz Comments Off

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia to ogół warunków, które muszą być spełnione, dotyczących w szczególności stosowanych substancji dodatkowych i aromatów, poziomów substancji zanieczyszczających, pozostałości pestycydów, warunków napromieniania żywności, cech organoleptycznych i działań, które muszą być podejmowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu żywnością w celu zapewnienia zdrowia i życia człowieka.

Polska Izba Mleka wychodząc naprzeciw oczekiwaniom branży mleczarskiej w dniu dzisiejszym tj. 27.10.2020 r. realizuje wewnętrzne szkolenie online pt. „Wymagania systemu HACCP wg ISO 22000:2018” które sfinansowane jest z Funduszu Promocji Mleka.