Szkolenie online pt. „System zarządzania bezpieczeństwem żywności GMP/GHP oraz HACCP wg ISO 22000:2018”, sfinansowane z Funduszu Promocji Mleka

24 lutego, 2021 mateusz Comments Off

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia – Ogół warunków, które muszą być spełniane, dotyczących w szczególności stosowanych substancji dodatkowych i aromatów, poziomów substancji zanieczyszczających, pozostałości pestycydów, warunków napromieniania żywności, cech organoleptycznych i działań, które muszą być podejmowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu żywnością w celu zapewnienia zdrowia i życia człowieka.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa w dniu dzisiejszym tj. 24.02.2021 Polska Izba Mleka prowadzi szkolenie online pt. „System zarządzania bezpieczeństwem żywności GMP/GHP oraz HACCP wg ISO 22000:2018” sfinansowane z Funduszu Promocji mleka.