Szkolenie online pt. „Przegląd wymagań dotyczących wdrożenia HACCP (BRC Food Safety ver.8, IFS Food ver.7, FSSC 22000 ver.5.1”

24 marca, 2021 mateusz Comments Off

Polska Izba Mleka wychodząc naprzeciw oczekiwaniom w dniu dzisiejszym tj. 24.03.2021 r. realizuje szkolenie online pt. „Przegląd wymagań dotyczących wdrożenia HACCP (BRC Food Safety ver.8, IFS Food ver.7, FSSC 22000 ver.5.1”, które sfinansowane jest z Funduszu Promocji Mleka.

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Ogół warunków, które muszą być spełniane, dotyczących w szczególności stosowanych substancji dodatkowych i aromatów, poziomów substancji zanieczyszczających, pozostałości pestycydów, warunków napromieniania żywności, cech organoleptycznych i działań, które muszą być podejmowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu żywnością w celu zapewnienia zdrowia i życia człowieka.