Szkolenie – działanie Współpraca PROW 2014-2020

30 sierpnia, 2019 mateusz Comments Off

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie organizuje cykl szkoleń pn. „Partnerstwo dla rozwoju III”.

Celem szkoleń jest przekazanie informacji dotyczących działania „Współpraca” w ramach PROW 2014-2020 oraz tworzenia Grup Operacyjnych EPI i realizacji projektów przez te Grupy. Przekazanie w ramach szkoleń wiedzy i umiejętności zawiązywania Grup Operacyjnych na rzecz innowacji pozwoli na ściślejszą współpracę między różnymi instytucjami oraz na promocję wielopodmiotowych projektów na rzecz wdrażania innowacji w sektorze rolno-spożywczym.

W związku z powyższym do udziału w szkoleniach zapraszamy wszystkich zainteresowanych tworzeniem Grup Operacyjnych w ramach działania „Współpraca”, a także zainteresowanych wspieraniem wdrażania innowacji w rolnictwie, produkcji żywności oraz na obszarach wiejskich.

Szkolenia odbędą się w trzech lokalizacjach:
• Kielce – z terminem realizacji 11-12 września 2019 r.,
• Mikołajki – z terminem realizacji 25-26 września 2019 r.,
• Bydgoszcz – z terminem realizacji 1-2 października 2019 r.

Więcej informacji, ramowy program szkoleń oraz karty zgłoszenia uczestnictwa znajdują się na stronie: https://sir.cdr.gov.pl/2019/08/26/cykl-szkolen-partnerstwo-dla-rozwoju-iii-kielce-bydgoszcz-mikolajki-nabor-uczestnikow/