Standaryzacja pomoże dostosować się do europejskich trendów

23 lutego, 2023 mateusz Comments Off

Cała Europa kładzie silny nacisk na zrównoważenie sektora mleczarskiego, więc my nie możemy zostawać w tyle, bo wówczas polskie mleczarstwo nie będzie konkurencyjne – mówi Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka, wiceprezydent Cogeca. – Zaczynamy prace nad zrównoważonością mleczarstwa, a standard PIM w zakresie modułu Dobrostanu Zwierząt jest ich elementem.

Polska Izba Mleka rusza z programem certyfikacji – przy współpracy m.in. z przedstawicielami mleczarni oraz Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka opracowała katalog wymagań modułu dotyczącego dobrostanu zwierząt, który stanowi część standardu PIM. Obejmuje on takie elementy jak: zarządzanie gospodarstwem rolnym (organizacja gospodarstwa), budynki i urządzenia w gospodarstwie rolnym, pastwiska, kondycja i zdrowie zwierząt, żywienie zwierząt i opieka nad nimi. W standardzie zostały określone wymagania dla trzech poziomów dobrostanu: podstawowego, podwyższonego i najwyższego. Dokładne zdefiniowanie  wymagań  dla każdego stopnia, pozwala stworzyć jednolity system oceny dobrostanu zwierząt oraz zapewnić porównywalność i przejrzystość w procesie produkcji mleka. Standaryzacja pomoże  promować najlepsze praktyki w oborze i gospodarstwie oraz spełnić oczekiwania konsumentów dotyczące zrównoważonego rozwoju, poszanowania praw zwierząt oraz wysokiej jakości oferowanych produktów.

Wymagania modułu dobrostanu zwierząt Polskiej Izby Mleka – zgodnie z założeniami Zielonego Ładu – opierają się na zasadzie „pięciu wolności”, czyli: wolności od głodu i pragnienia; wolności od dyskomfortu; wolności od bólu, urazów i chorób; wolności ekspresji normalnych zachowań oraz wolności od strachu i dystresu.

– Standaryzacja jest elementem zrównoważonego rolnictwa i mleczarstwa, nad którym Polska Izba Mleka zamierza pracować – podkreśla Agnieszka Maliszewska. – Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie systemowych rozwiązań, by wspierać polskich rolników w osiąganiu wysokich wskaźników dobrostanowych, na które w nowej Wspólnej Polityce Rolnej został postawiony silny akcent.

Zapewnienie zrównoważonej produkcji żywności jest jednym z głównych celów unijnej strategii „Od pola do stołu” będącej częścią Europejskiego Zielonego Ładu. Zwiększenie dobrostanu zwierząt ma poprawić ich zdrowie  oraz jakość żywności, zmniejszyć zapotrzebowanie na leki, pomóc w zachowaniu różnorodności biologicznej. Strategia „Od pola do stołu” wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Europejczyków, którzy zwracają coraz większą uwagę na kwestie środowiskowe, zdrowotne, społeczne oraz etyczne i oczekują, że wartości te będą zachowywane podczas produkcji żywności. Ludzie chcą, by żywność była świeża i pozyskiwana w sposób zrównoważony. Dostrzega to branża przetwórstwa mleka, która pragnie dostosować się do potrzeb konsumentów. Objęcie Standardem Polskiej Izby Mleka tak istotnego zagadnienia, jakim jest dobrostan zwierząt,  ma pomóc branży mleczarskiej oraz rolnikom w zwiększenie konkurencyjności na rynku poprzez  standaryzowane pozyskiwanie surowca od dobrze traktowanych zwierząt hodowlanych.

Podnoszenie standardów związanych z dobrostanem pomoże polskim rolnikom nie tylko dostosować się do wymagań konsumentów, ale także ułatwi im sięgnięcie po dodatkowe środki finansowe. Zarówno w  nowej Wspólnej Polityce Rolnej, jak i ściśle z nią powiązanym Krajowym Planie Strategicznym działania związane z dobrostanem zwierząt będą nagradzane finansowo. W KPS dobrostan zwierząt jest jednym z ekoschematów, na który można otrzymać dodatkowe środki finansowe.

Kampania pt. Program Dobrostan + sfinansowana z Funduszu Promocji Mleka i realizowana przez Polską Izbę Mleka.