Spotkanie z prowadzącymi projekt „Sieć badawczą uczelni przyrodniczych na rzecz rozwoju polskiego sektora mleczarskiego" - Polska Izba Mleka

    Jesteś tutaj
  • Strona główna
  • 1. AktualnościSpotkanie z prowadzącymi projekt „Sieć badawczą uczelni przyrodniczych na rzecz rozwoju polskiego sektora mleczarskiego”

Spotkanie z prowadzącymi projekt „Sieć badawczą uczelni przyrodniczych na rzecz rozwoju polskiego sektora mleczarskiego”

W kwietniu 2023 roku z inicjatywy Polskiej Izba Mleka, Związku Polskich Przetwórców Mleka oraz Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności powstał Komitet Sterujący zajmujący się zrównoważoną produkcją i przetwórstwem mleka. Podczas wielu spotkań przedstawiciele spółdzielni mleczarskich oraz firm działających w branży dyskutowali na temat tego, jak wspólnie zmienić mleczarstwo w bardziej zrównoważone.

26 marca o godzinie 12:00 zapraszamy Państwa na spotkanie online z przedstawicielami uczelni prowadzącymi „Sieć badawczą uczelni przyrodniczych na rzecz rozwoju polskiego sektora mleczarskiego – projekt badawczy” którego celem jest przeprowadzenie badań naukowych wspierających sektor mleczarski w zakresie innowacyjnej i bezpiecznej produkcji przy zachowaniu dobrych praktyk na rzecz ochrony środowiska w aspekcie postępujących zmian klimatycznych.

Spotkanie jest skierowanie głównie do spółdzielni / firm chcących dołączyć do Komitetu Sterującego i wesprzeć go w działaniach. Dzięki współpracy możemy więcej!

Chęć wzięcia udziału w spotkaniu prosimy zgłaszać na adres mailowy kruszewska@izbamleka.pl

do 25 marca 2024 r. do godziny 15:00

leave a comment