Spotkanie inauguracyjne Porozumienia Rolniczego Zespołu ds. spółdzielczości

23 marca, 2022 mateusz Comments Off

Pod przewodnictwem wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka 22 marca 2022 roku odbyło się pierwsze posiedzenie powołanego w ramach Porozumienia Rolniczego Zespołu ds. spółdzielczości.

O powołanie takiego zespołu wnioskował szef resortu rolnictwa podczas ostatniego spotkania Porozumienia Rolniczego.

W inauguracyjnym posiedzeniu uczestniczyła Agnieszka Maliszewska, pierwsza wiceprzewodnicząca COGECA i dyrektor biura PIM.

Uczestnicy wybrali Prezydium Zespołu, którego przewodniczącym został prezes Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych Łukasz Zbonikowski, a jego zastępcą przewodniczący Rady Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych Andrzej Przebierowski.

Prowadzony dialog pokazał, z jak wieloma problemami i wyzwaniami spotyka się spółdzielczość rolnicza w Polsce. Podczas spotkania przedstawiciele rolniczych spółdzielni produkcyjnych mieli możliwość zgłoszenia swoich wniosków i propozycji, nad którymi będzie pracował Zespół. Wskazywano ponadto na konieczność podjęcia pilnych działań w celu wsparcia funkcjonujących spółdzielni, jak również wdrożenia zachęt do tworzenia nowych struktur.

Ustalono, że kolejne spotkania zespołu dedykowane będą poszczególnym obszarom, które zostały wskazane w trakcie posiedzenia.