ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/599 z dnia 30 kwietnia 2020 r. zezwalające na zawieranie porozumień i wydawanie decyzji w zakresie planowania produkcji w sektorze mleka i przetworów mlecznych

4 maja, 2020 mateusz Comments Off