ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/532 z dnia 16 kwietnia 2020 r.

20 kwietnia, 2020 mateusz Comments Off

Zachęcamy do zapoznania się z ROZPORZĄDZENIEM WYKONAWCZYM KOMISJI (UE) 2020/532 z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie odstępstwa od rozporządzeń wykonawczych (UE) nr 809/2014, (UE) nr 180/2014, (UE) nr 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 i (UE) 2016/1240 w zakresie niektórych kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu mających zastosowanie w ramach wspólnej polityki rolnej w odniesieniu do roku 2020.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020532