Projekt ustawy o zmiany ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

27 lipca, 2022 mateusz Comments Off

Poniżej przekazujemy Państwu projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

PRZECZYTAJ PROJEKT ROZPORZĄDZENIA

Prosimy o przekazanie ewentualnych uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres izba@izbamleka.pl do dn. 5. sierpnia br.