Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie ws. informacji, jakie powinien zawierać wniosek o uznanie organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów i organizacji międzybranżowych na rynku mleka i przetworów mlecznych, oraz rodzaju i zakresu dokumentów potwierdzających spełnienie przez te podmioty warunków uznania, przekazany do konsultacji publicznych

21 sierpnia, 2019 mateusz Comments Off

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało w dniu dzisiejszym projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o uznanie organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów i organizacji międzybranżowych na rynku mleka i przetworów mlecznych, oraz rodzaju i zakresu dokumentów potwierdzających spełnienie przez te podmioty warunków uznania, z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do ww. projektu w terminie do dnia 29 sierpnia 2019 r.

Projekt jest także dostępny na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji: https://rpl.rcl.gov.pl/PT/https://192.168.100.7/projekt/12324104 .