Prezydium Copa Cogeca z udziałem Komisarza ds. Rolnictwa Janusza Wojciechowskiego

23 kwietnia, 2020 mateusz Comments Off

Agnieszka Maliszewska, dyrektor biura Polskiej Izby Mleka w dniu 22 kwietnia uczestniczyła w wideo spotkaniu z Komisarzem ds. Rolnictwa Januszem Wojciechowskim. Podczas spotkania Komisarz przestawił propozycje pakietu pomocowego dla rolnictwa. Pakiet zawiera m.in.: pomoc dot. prywatnego przechowywania w sektorze mleczarskim (OMP, masło, ser) i mięsnym (wołowina, baranina i kozina) oraz aktywację Art. 222 CMO dla sektora mleczarskiego, innych sektorów, takich jak ziemniaczany i kwiatowy.

W obecnym stanie rozwoju rynku za najbardziej korzystne schematy wsparcia w sektorze mleczarskim uznano prywatne przechowywanie (PSA) w wymienionych poniżej obszarach w oparciu o ich wkład w zapewnienie stabilności cen i produkcji, a tym samym stabilności dostaw żywności i bezpieczeństwo żywnościowe.

Propozycja Komisji Europejskiej zakłada dla Polski alokację 8.277 tys. ton sera o kodzie CN0406, z wyjątkiem serów nie nadających się do dalszego przechowywania po okresie dojrzewania.

„Bardzo dobre spotkanie, niezwykle ważne, że Komisja Europejska podejmuje działania w zakresie interwencji i wsparcia sektora mleczarskiego, w tym trudnym czasie. Sektor mleczarski jest jednym z najbardziej dotkniętych kryzysem pandemii COVID-19.” – mówi pierwsza wiceprzewodnicząca COGECA, Agnieszka Maliszewska.

Podczas prezydium przedstawiciele Copa-Cogeca podkreślili, że nie chcą, żeby działania pomocowe finansowane były z I filaru i że konieczne jest zwiększenie środków na WPR. Europejskie rolnictwo potrzebuje stabilnego budżetu. Należy odsunąć w czasie dyskusje i wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu i Strategii od Pola do Stołu.

Komisarz potwierdził, że Komisja Europejska będzie monitorowała rynek i ceny. Podkreślił, że jest to kryzys bez precedensu i wiele sektorów jest tym kryzysem dotkniętych. Komisarz Wojciechowski mówił, że rolnictwo musi się rozwijać. Musimy zabezpieczyć potrzeby żywieniowe Europejczyków, a nadwyżki produkcji, naszej wysokiej jakości żywności, wyeksportować. Komisarz podkreślił, że po zakończeniu pandemii planowane jest wznowienie działań w zakresie promocji europejskiej żywności.

Ponadto Komisarz Wojciechowski poinformował, że możliwa jest też pomoc w oparciu o środki przeniesione z II filaru. Jest również możliwa pomoc publiczna państw członkowskich do wysokości 100 tys. euro na gospodarstwo i 800 tys. euro na przedsiębiorstwo.

W czasie dyskusji podkreślano też spadki cen OMP. Komisarz zobowiązał się do ponownego przeanalizowania wysokości ceny interwencyjnej OMP. Powiedział, że niezwykle ceni sobie wszelkie uwagi i sugestie COPA COGECA.

„Pani Agnieszka Maliszewska jest wiceprzewodniczącą COGECA (federacja rolniczych organizacji spółdzielczych w UE) i wpływową przedstawicielką europejskiego sektora mleczarskiego. Dziękuję Pani Przewodniczącej za inspiracje i życzliwe przyjęcie działań Komisji.” – napisał po rozmowie na swoim Twitterze Komisarz ds. Rolnictwa Janusz Wojciechowski.