Prezydium Cogeca

17 lutego, 2023 mateusz Comments Off

W dniach 15-17 lutego w Brukseli odbywały się posiedzenia Copa Cogeca, w których uczestniczyła Agnieszka Maliszewska, Dyrektor Polskiej Izby Mleka i Wiceprzewodnicząca Cogeca.

Spotkanie przedstawicieli organizacji spółdzielczych z całej Europy było okazją do wymiany informacji na temat sytuacji w poszczególnych branżach. Agnieszka Maliszewska wskazała na trudności z jakimi boryka się dziś polska spółdzielczość mleczarska, szczególnie ze względu na bardzo wysokie koszty produkcji oraz niskie ceny zbytu.

Odbyło się też spotkanie z panem Giacomo Mattino, kierownikiem działu Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP Komisji Europejskiej (dział ds. żywności, sprzedaży detalicznej i zdrowia) na temat roli spółdzielni rolnych na jednolitym rynku oraz przedstawiono komunikatu „Plan przemysłowy Zielonego Ładu na miarę epoki neutralności emisyjnej” oraz komisarzem ds. handlu Dombrovskisem, podczas którego poruszano kwestię umów o wolnym handlu.

Spółdzielcy podzielili się swoimi wątpliwościami w zakresie ryzyka związanego z umowami o wolnym handlu, wskazując na konieczność zachowania lustrzanych zasad np. w obszarze stosowania środków ochrony roślin i bezpieczeństwa żywnościowego.

Dyskutowano także o aktualnych zmianach w unijnych dyrektywach, w tym SUR. Pozostałe tematy jakie zostały poruszone:

– unijne ustawodawstwo dotyczące dobrostanu zwierząt,
– polityka promocji,
– handel międzynarodowy i sytuacja rynkowa zwłaszcza w odniesieniu do rosyjskiej inwazji na Ukrainę,
– rozporządzenie w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych,
– informacje dotyczące wdrożenia WPR,
– prawo o odbudowie zasobów przyrodniczych.

Więcej informacji na temat brukselskich posiedzeń Copa Cogeca w kolejnym wydaniu insider PIM.