Pozostawiono bez rozstrzygnięcia – zapytane ofertowe 1/05/2021 z dn. 27.05.2021 r. dotyczące kompleksowej realizacji usługi – udział w międzynarodowych targach GULFOOD DUBAJ 2022 w ramach zadania pt. „Targi i wystawy” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka.

24 czerwca, 2021 mateusz Comments Off

Informujemy, że zapytane ofertowe 1/05/2021 z dn. 27.05.2021 r. dotyczące kompleksowej realizacji usługi – udział w międzynarodowych targach GULFOOD DUBAJ 2022 w ramach zadania pt. „Targi i wystawy” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka pozostawiono bez rozstrzygnięcia. Powodem tego było odrzucenie ofert, gdyż żadna oferta nie odpowiadała treści zapytania ofertowego.