Posiedzenie Zarządu Polskiej Izby Mleka

10 lutego, 2023 mateusz Comments Off

W dniu 9 lutego 2023 roku w siedzibie Polskiej Izby Mleka odbyło się posiedzenie Zarządu PIM w składzie: Prezes Polskiej Izby Mleka Grzegorz Gańko, który przewodniczył spotkaniu, Wiceprezes Łukasz Kalinowski, Członkowie Zarządu PIM: Maciej Tomaszewski i Paweł Gaca, Paweł Pasternak oraz Dyrektor PIM Agnieszka Maliszewska.

Na spotkaniu omówiono aktualną sytuację branży. W rozmowach skupiono się na kwestiach kryzysu w sektorze mleczarskim. Członkowie Zarządu PIM omówili również działania Izby na najbliższe miesiące.

Zarząd PIM podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków PIM na dzień 17 maja 2023 r. O miejscu i szczegółach wydarzenia będziemy informować Państwa w najbliższym czasie.

Zarząd PIM podpisał również porozumienie pomiędzy Polską Izbą Mleka, Związkiem Polskich Przetwórców Mleka oraz Polskim Stowarzyszeniem Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”. Celem porozumienia jest podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju i promocji rolnictwa zrównoważonego, w szczególności zrównoważonego mleczarstwa w tym: propagowanie idei i praktyk rolnictwa zrównoważonego, wypracowywanie wspólnych opinii i analiz, organizowanie wspólnych wydarzeń, wymianie publikacji, materiałów i opracowań, podejmowanie innych wspólnych inicjatyw w obszarze współpracy krajowej i zagranicznej.