Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

11 lutego, 2022 mateusz Comments Off

10 lutego 2022 r. Dyrektor Polskiej Izby Mleka- Agnieszka Maliszewska, wzięła udział w posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poświęconemu Krajowemu Planowi Strategicznemu dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

W posiedzeniu brali udział między innymi Europejski Komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski, Premier RP Mateusz Morawiecki oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk.

Premier RP Mateusz Morawiecki mówił o zagrożeniach z którymi musi się mierzyć polskie rolnictwo. Przyznał, że dotychczasowe działania rządu, tzn. obniżka VAT na nawozy, nie odegrały znaczącej roli, szczególnie w przypadku gospodarstw będących płatnikiem podatku VAT. W tym celu Morawiecki zaapelował do Komisji Europejskiej o jak najszybsze wyrażenie zgody na wniosek polskiego rządu o dopłaty do nawozów.
Premier odniósł się również do trudnej sytuacji na rynku trzody. Opracowane przez rząd programy, jak dopłaty do loch, pozwolą na odbudowę pogłowia trzody.

Prezes Rady Ministrów zapowiedział również wdrażanie niektórych programów pomocy w ramach Krajowego Programu Odbudowy adresowanych do wsi i rolników, nie czekając na akceptacje Komisji Europejskiej. – Zleciłem zabezpieczenie środków i wdrażanie wsparcia – powiedział. Wymienił tu m.in. programy wsparcia małej retencji, czy przetwórstwa.
– Skoro polski eksport żywności wzrósł siedmiokrotnie od momentu wejścia Polski do UE, mimo niższych dopłat, to inne europejskie kraje mają powody do strachu przed konkurencją z polskimi rolnikami. Rząd robi bowiem wszystko, by te nierówne warunki konkurencji wyrównać – mówił

Janusz Wojciechowski podkreślił wkład polskich rolników w zabezpieczenie żywnościowe Europy.
-Zielony Ład to tylko deklaracja polityczna. Nikt nie będzie Polski zmuszał do rozwiązań których nie akceptuje. Możemy ten plan uczynić lepszym dla rolników – powiedział Komisarz

Komisarz zapewnił podczas posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa, że w UE nie ma żadnych planów ograniczania hodowli zwierząt gospodarskich. Komisarz powiedział, że nikt nie będzie zmuszał rolników do tego, by ich gospodarstwa stały się ekologiczne.

2 marca Komisja Europejska, na bazie propozycji polskiego premiera i polskiego komisarza, przedstawi zestaw akceptowalnych działań państw członkowskich w sprawie m.in. obniżenia cen nawozów – poinformował dziś Komisarz. -Będę zabiegał o to, aby wszystkie propozycje przedstawione przez polski rząd, przez Pana Premiera zostały tam uwzględnione – dodał Wojciechowski.

Komisarz KE ds. rolnictwa zasugerował podczas posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa premierowi  by rozważył wprowadzenie do polskiego prawa przepisu zabraniającego płacenia rolnikom poniżej kosztów produkcji.

Wicepremier i Minister Rolnictwa Henryk Kowalczyk – prace nad KPS trwają, jesteśmy otwarci na uwagi i propozycje. Możemy go poprawić. Zmiany kierunków musza uwzględniać skąd pochodzi źródło finansowania. Pula KPS jest zamknięta. Dyskutujmy nad uregulowanie dzierżaw.

Wicepremier Henryk Kowalczyk powiedział, że faktycznie na rolnictwo węglowe trzeba będzie spojrzeć ponownie, zakłada również podwojenie rolnictwa eco do 7%.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie wspierać rynki zbytu produktów eco. One oczywiście muszą kosztować więcej niż tradycyjne.