Posiedzenie grupy ekspertów EFSCM

9 marca, 2022 mateusz Comments Off

9 marca 2022 r. odbyło się posiedzenie grupy ekspertów EFSCM (Expert Group on the European Food Security Crisis Preparedness and Response Mechanism), w którym uczestniczyła Wiceprzewodnicząca COGECA – Agnieszka Maliszewska.

W następstwie kryzysu związanego z COVID-19 i zgodnie ze strategią „Od pola do stołu” Komisja Europejska ustanowiła europejski mechanizm gotowości i reagowania na kryzysy związane z bezpieczeństwem żywnościowym (EFSCM). EFSCM to grupa ekspertów w dziedzinie łańcucha dostaw żywności działająca na szczeblu europejskim w celu wymiany danych, praktyk i wzmocnienia koordynacji działań zapobiegjących niedoborom żywności w czasach kryzysu.

Posiedzenie grupy EFSCM rozpoczęło wystąpienie Europejskiego Komisarza do spraw rolnictwa Janusza Wojciechowskiego, który zwrócił uwagę, iż w kontekście bezpieczeństwa dostaw żywności należy uwzględniać wpływ wojny na Ukrainie. Dodał, że 52% kukurydzy i olejów w Unii Europejskiej pochodzi z Ukrainy, a przyszłe zbiory będą znacznie mniejsze. Według danych, na chwilę obecną 30 mln ton zbóż i 5 mln ton samej pszenicy są stracone. W związku z tym należy podjąć działania w celu zapewnienia dostaw żywności w Unii Europejskiej.

Podczas posiedzenia EFSCM Wiceprzewodnicząca COGECA odniosła się do tematów dyskusji takich jak, np. propozycje krótkoterminowe do szybkiego rozstrzygnięcia, odstępstwo od zasad zalesiania i dywersyfikacji oraz zawieszenie wszystkich środków antydumpingowych i barier taryfowych. Zapewnienie swobodnego przepływu zbóż śródlądowymi drogami wodnymi, przeprojektowanie F2F i Zielonego Ładu, plany produkcji pasz wysokobiałkowych.

Przedstawiła również w imieniu COGECA wnioski dotyczące zmniejszenia obciążeń administracyjnych i barier utrudniających pracę rolników oraz zawieszenia środków antydumpingowych.

Wyraziła opinię, że oczekujemy na to, że Komisja Europejska udostępni wszelkie narzędzia w celu wsparcia unijnego sektora rolno-spożywczego. Musimy uniezależnić się od importu, wykorzystać wszystkie grunty, także te odłogowane, przygotować plan produkcji białka. Jest to egzamin, który musimy dziś zdać, aby następne pokolenia nie głodowały.