Posiedzenia Zarządu Polskiej Izby Mleka

1 kwietnia, 2022 mateusz Comments Off

31 marca 2022 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiej Izby Mleka w formule on-line, podczas którego zostały omówione przygotowania do Walnego Zgromadzenia Członków PIM, wyniki prac Komisji Rewizyjnej oraz bieżąca sytuacja w branży mleczarskiej. Ponadto Agnieszka Maliszewska Dyrektor PIM przedstawiła Członkom Zarządu wyniki działań PIM w zakresie pomocy żywnościowej dla Ukrainy.

Podczas posiedzenia omówiona została treść listu intencyjnego dotyczącego współpracy branży rolno – przetwórczej na rzecz przeciwdziałania wprowadzeniu obowiązkowego znakowania wartością odżywczą z przodu opakowania produktów spożywczych opartego na systemie Nutri-Score.