Poselski projekt ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw - Polska Izba Mleka

    Jesteś tutaj
  • Strona główna
  • 1. AktualnościPoselski projekt ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw

Poselski projekt ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw

4 grudnia, 2023 kruszewska 0 Comments

W dniu 28.11.2023 r. do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wpłynął poselski projekt ustawy, który w swoim głównym założeniu ma na celu utrzymanie na 2024 r. zamrożenia cen energii elektrycznej, ciepła i paliw gazowych dla odbiorców końcowych. Potrzeba przedłużenia obowiązywania dotychczasowych regulacji zgodnie z rządowym projektem ustawy w tym zakresie jest bardzo ważna i oczekiwana przez wszystkich odbiorców energii.

Poniżej stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do najistotniejszych propozycji zawartych w przedmiotowym projekcie ustawy dotyczących obszarów wiejskich.

Zachęcamy Państwa do przeanalizowania skutków zaproponowanych regulacji oraz wyrażenia opinii i zgłaszania uwag.

Pismo Sekretarza Stanu JK

Stanowisko MRiRW

leave a comment