Porozumienie w sprawie budżetu UE

12 listopada, 2020 mateusz Comments Off

Rada UE i Parlament Europejski osiągnęły dziś porozumienie w sprawie budżetu UE na lata 2021–2027, przybliżając blok o krok do realizacji jego historycznego pakietu budżetowego i naprawczego o wartości 1,8 bln euro.
Porozumienie – które nadal wymaga ostatecznej zgody zarówno Parlamentu, jak i Rady – otwiera drogę dla siedmioletniego budżetu, który ma wejść w życie w styczniu, i wyznacza polityczny etap dla państw członkowskich do rozpoczęcia procesu ratyfikacji wymaganego do wprowadzenia nowego bloku. Działa fundusz naprawczy o wartości 750 miliardów euro.

W lipcu przywódcy UE zgodzili się na długoterminowy budżet w wysokości 1,074 bln euro wraz z funduszem naprawczym. Posłowie do Parlamentu Europejskiego argumentowali jednak, że na programy z takich dziedzin jak zdrowie i badania naukowe przeznaczono niewystarczające środki budżetowe oraz że powinny istnieć wyraźne gwarancje, że UE planuje stworzyć nowe źródła dochodów dla swojego budżetu w nadchodzących latach.

Zgodnie z oświadczeniem Rady, wtorkowe (10.11.2020) porozumienie pozwoliłoby na przekazanie dodatkowych 15 miliardów euro na programy budżetowe, w tym program badawczy Horizon Europe, program wymiany studentów Erasmus i program zdrowotny. Z 15 miliardów euro 12,5 miliarda to nowe finansowanie, głównie z kar za konkurencję nałożonych przez blok. Reszta pieniędzy pochodziłaby głównie z „przetasowanej” gotówki.