Porozumienie o współpracy pomiędzy PIM a PAIH

18 maja, 2023 mateusz Comments Off

Polska Izba Mleka oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu podpisały w dniu 17 maja 2023 porozumienie o współpracy, której celem jest stworzenie dogodnych warunków do wspierania ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw działających w branży mleczarskiej. Podczas wymiany dokumentów PAIH reprezentował dyrektor departamentu komunikacji, partnerstwa i promocji Marcin Graczyk. Po stronie Polskiej Izby Mleka porozumienie podpisali Grzegorz Gańko – Prezes Polskiej Izby Mleka oraz Agnieszka Maliszewska – Sekretarz, Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka.

Izba oraz Agencja będą współpracować przy podejmowaniu działań promocyjnych na rzecz kreowania pozytywnego wizerunku polskich przedsiębiorstw za granicą. Współpraca będzie obejmowała takie działania jak: promocja potencjału mleczarstwa w Polsce, promocja działających w Polsce firm z sektora mleczarskiego, działania promocyjno-informacyjne na rzecz zwiększenia udziału polskich firm w globalnym łańcuchu dostaw w sektorze mleczarskim oraz nawiązania współpracy kooperacyjnej pomiędzy firmami polskimi i zagranicznymi, jak i działania promocyjno-informacyjne na rzecz zwiększenia eksportu polskich produktów mleczarskich na zagraniczne rynki.  Polska Izba Mleka współpracować będzie z Polską Agencją Inwestycji i Handlu przy organizacji spotkań z potencjalnymi inwestorami, a także w zakresie przygotowania materiałów informacyjnych i publikacji dla zagranicznych inwestorów.

Współpraca pomiędzy Polską Izbą Mleka oraz Polską Agencją Inwestycji i Handlu przy otwieraniu polskiego sektora mlecznego na nowe rynki, przyczyni się do większego prawdopodobieństwa sukcesu przy wchodzeniu i rozszerzaniu działalności. Współpracując, PIM oraz PAIH mogą połączyć swoją wiedzę, doświadczenie i zasoby, co pozwala firmom korzystać z szerszego zakresu spostrzeżeń i perspektyw, co może umożliwić bardziej holistyczne podejście do wejścia na rynek. Taka współpraca pozwala na bardziej kompleksowe zrozumienie rynku docelowego, w tym niuansów kulturowych, zachowań konsumenckich, wymogów prawnych i trendów rynkowych. Wykorzystując wzajemnie swoje mocne strony, podmioty te będą świadczyć bardziej wydajne i skuteczne usługi dla swoich klientów, pomagając im w poruszaniu się po skomplikowanych procesach wchodzenia na nowe rynki i odnoszenia na nich sukcesów.

Promowanym kierunkiem eksportu jest Azja, ze względu na szybko rosnącą populację i rozwijającą się klasę średnią z rosnącym dochodem do dyspozycji. W rezultacie w Azji rośnie zapotrzebowanie na produkty mleczne, w tym mleko, ser, masło i jogurt. Eksport do Azji pozwala producentom produktów mlecznych wejść na ten rynek i wykorzystać rosnącą konsumpcję produktów mlecznych. Wiele krajów azjatyckich ma ograniczoną dostępność gruntów, niekorzystny klimat lub ograniczenia zasobów, które sprawiają, że trudno jest im zaspokoić krajowy popyt na produkty mleczne. W rezultacie, w dużej mierze polegają one na imporcie. Przybliżone zostaną możliwości wejścia na rynek w następujących krajach: Filipiny, Malezja, Indonezja, Singapur, Wietnam, Japonia, Tajlandia i Korea Południowa. Eksport produktów mlecznych do tych państw pozwoli producentom mleka wykorzystać swoją reputację i zaspokoić popyt na wysokiej jakości produkty mleczne klasy premium.

Poprzez ekspansję na nowe rynki, firmy mogą rozłożyć swoje ryzyko biznesowe i potencjalnie zrównoważyć wahania na krajowych lub tradycyjnych rynkach eksportowych. Dywersyfikacja pomaga stworzyć bardziej odporny i stabilny model biznesowy. Producentów mleka, którzy chcą poszerzyć swój zasięg i wykorzystać rosnący popyt na produkty mleczne w Azji zachęcamy do odwiedzenia strony DairyFromPoland.eu, na której będą pojawiały się aktualności z efektów współpracy oraz atrakcyjne okazje rynkowe.