Polski kandydat na unijnego komisarza ds. rolnictwa zaakceptowany przez PE

8 października, 2019 mateusz Comments Off

Po pierwszym wysłuchaniu w Parlamencie Europejskim, które nie wypadło najlepiej, Janusz Wojciechowski został poddany kolejnemu wysłuchaniu w dniu dzisiejszym, tj. 8 października 2019 r. Członkowie Parlamentu skierowali do kandydata na Komisarza pytania dotyczące wprowadzanych reform europejskiej polityki rolnej, a także o to, w jaki sposób zamierza rozwijać działania środowiskowe leżące w zakresie WPR oraz jaka jest jego koncepcja pomocy młodym rolnikom w UE. Podczas wysłuchania nominowany przedstawił także swoje stanowisko dotyczące zwalczania koncentracji gruntów rolnych. Wojciechowski zobowiązał się do zlikwidowania luk pomiędzy płatnościami dla rolników w Państwach Członkowskich.

Parlamentarzyści chcieli wiedzieć, w jaki sposób nominowany na Komisarza planuje przeciwdziałać protekcjonizmowi krajów trzecich, wspierać finansowanie działań rynkowych, a także jak zapewnić, że  standardy ochrony rolników i konsumentów nie ucierpią na umowach o wolnym handlu.

Po drugim, zdecydowanie bardziej udanym wysłuchaniu, polski kandydat otrzymał zielone światło od Parlamentarzystów, w związku z czym obejmie on stanowisko unijnego komisarza ds. rolnictwa. Ostateczne głosowanie nad całym składem Parlamentu odbędzie się  23 października w Strasburgu.