Pismo z Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące  różnić występujących w polskiej wersji jęz. rozporządzenia Komisji (UE) 2020/771

6 sierpnia, 2020 mateusz Comments Off

Do Biura Polskiej Izby Mleka wpłynęło pismo z Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące  różnic występujących w polskiej wersji jęz. rozporządzenia Komisji (UE) 2020/771 w odniesieniu do stosowania annato,  biksyny, norbiksyny (E160b) dozwolonych w stosowaniu w żywności.