Pismo skierowane przez trzy organizacje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie poprawek do rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 dotyczącego ochrony nazewnictwa dotyczącego przetworów mlecznych oraz produktów zawierających mięso

16 września, 2020 mateusz Comments Off