Pismo PIM i ZPPM do Komisarza Wojciechowskiego ws. uruchomienia mechanizmów interwencyjnych w postaci prywatnego przechowywania OMP, masła i serów

27 marca, 2020 mateusz Comments Off

Polska Izba Mleka oraz Związek Polskich Producentów Mleka wystosowały pismo do Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Janusza Wojciechowskiego w sprawie rozważenia podjęcia decyzji uruchomienia mechanizmów interwencyjnych w postaci prywatnego przechowywania OMP, masła i serów oraz decyzji w sprawie wieloletnich ram finansowych, takiej, która uzna wartość dodana wspólnej pracy w Unii Europejskiej z korzyścią dla wszystkich.